Der findes forskellige krav til hvad der skal stå på en faktura. Disse krav afhænger af hvad der sælges og hvilket land der sælges til. Som udgangspunkt skal en erhvervsdrivende dog udstede fakturaer som indeholder følgende oplysninger:

 • Fakturadato
 • Leveringsdato
 • Fakturanummer
 • Sælgers navn, adresse og CVR-nummer
 • Køber navn og adresse
 • Ved salg til købere i andre EU-lande oplyses købers momsregistreringsnummer
 • Hvad der er solgt og i hvilken mængde
 • Pris pr. enhed uden moms
 • Momsgrundlag
 • Momsbeløbet
 • Indeholder fakturaen både momspligtige og momsfrie salg, skal det fremgå hvilke salg der er pålagt moms
 • Kontonummer hvortil der skal betales (ikke et krav, men en god ide medmindre der betales kontant)

Når en erhvervsdrivende modtager en faktura, skal man også sikre at fakturaen indeholder ovenstående oplysninger for at sikre skattefradrag for det købte.