Når man etablerer egen virksomhed får man sandsynligvis behov for at investere i lokaler, møbler, inventar, evt. maskiner osv. Alle disse investeringer koster penge. Som nyetableret virksomhed kan det være svært at låne alle de penge man har behov for. Derfor kan det være en god ide at spare penge op i nogle år inden virksomheden etableres. Der findes 2 måder hvorpå man kan få skattefradrag ved at opspare penge til en senere etablering af egen virksomhed, ved at indbetale på en etableringskonto og ved at indbetale på en iværksætterkonto.

Etableringskonto – tiltænkt dig som ikke betaler topskat

Ved at spare op på en etableringskonto opnås et ligningsmæssigt fradrag for indskud. Et ligningsmæssigt fradrag giver reelt et skattefradrag på ca. 33%.

Pengene på en etableringskonto kan bruges til en lang række erhvervsrelaterede forhold, såsom investering i maskiner og lokaler, men også til lønudgifter. Alle de ting som pengene på en etableringskonto kan bruges til, er ting som en virksomhed kan få skattefradrag for, nu eller over tid, når tingene betales med penge der ikke står på en etableringskonto. Da reglerne om etableringskonto ikke er tænkt som en skattefordel, nedsættes fradragsretten og afskrivningsgrundlaget på de ting der indkøbes i virksomheden for penge fra en etableringskonto.

Herved opnår man et ligningsmæssigt fradrag her og nu ved at indskyde penge på en etableringskonto, samt et mindre skattefradrag når pengene bruges i den nyetablerede virksomhed.

Iværksætterkonto – tiltænkt dig som betaler topskat

Ved at spare op på en iværksætterkonto opnås et fradrag i personlige indkomst. Et fradrag i personlig indkomst giver reelt et skattefradrag på ca. 52% når der betales topskat.

Penge på en iværksætterkonto kan bruges til de samme ting som hvis pengene havde stået på en etableringskonto. Da reglerne om iværksætterkonto ikke er tænkt som en skattefordel, kan der dog ikke tages fradrag for de ting som virksomheden bruger pengene fra en iværksætterkonto til.

Herved opnår man et stort fradrag her og nu ved at indskyde penge på en iværksætterkonto, men intet fradrag når pengene bruges i den nye virksomhed.

Krav og konsekvenser ved etableringskonto og iværksætterkonto

For at lave en etableringskonto eller en iværksætterkonto skal du opfylde nogle krav. Herudover skal du være opmærksom på, at hvis du indskyder penge på en etableringskonto eller på en iværksætterkonto og aldrig får etableret egen virksomhed, bliver du genbeskattet af et højere beløb end du har fået fradrag for. Til gengæld kan du hæve de opsparede penge igen.

Er indskud på etableringskonto eller på iværksætterkonto en god ide for mig?

Ønsker du en konkret vurdering af hvorvidt indskud på en etableringskonto eller på en iværksætterkonto er en god ide for dig, er du meget velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud på kontakt@bedre-raadgivning.dk