Jeg er uddannet skatterevisor og arbejder som skattespecialist og skatteekspert hos RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (datterselskab til Bedre Rådgivning ApS). Herudover er jeg oprindeligt registreret revisor, har arbejdet hos SKAT i en årrække og har arbejdet med intern økonomistyring. Når jeg hjælper vores kunder ser jeg derfor tingene fra flere sider: Fra virksomhedens egen side, fra en revisors side og fra skattevæsenets side. Det sikrer vores kunder den bedste skatterådgivning.

Udvalgte skattekompetencer

  • Generationsskifte
  • Virksomhedsomdannelse
  • Etablering af holdingselskaber ved aktieombytning eller ved tilførsel af aktiver
  • Øvrige omstruktureringer ved fusion og spaltning
  • Firmabiler
  • Virksomhedsordningen
  • Moms
  • Bindende svar

Sammen med mine kompetente kolleger udgør vi et stærkt team indenfor alt vedrørende skatterådgivning og vedrørende momsrådgivning.

Erik Delmer, skattespecialist
Erik Delmer – Skatteekspert