Earn-out modellen går ud på at prisen for en virksomhed helt eller delvist afhænger af den fremtidige udvikling i det firma eller den virksomhed der sælges. Earn-out modellen anvendes derfor normalt hvor køber og sælger ikke er enige om en fast pris på en virksomhed, men hvor køber og sælger i stedet bliver enige om en foreløbig pris for virksomheden der betales straks, hvorefter den tidligere ejer modtager en del af et fremtidigt overskud.

Når man anvender earn-out modellen er det vigtigt at afklare hvor stor en del af overskuddet i hvor mange år den tidligere ejer skal have, ligesom det er vigtigt at afklare hvilken ledelsesmæssig kompetence den tidligere ejer skal have i denne årrække for at sikre hans salgspris.

Slutteligt bemærkes at de faktiske omstændigheder i en konkret earn-out model afgør om den skattemæssige behandling af de fremtidige betalinger.

Hjælp til earn-out model

Ønsker du et uforpligtende tilbud på input til en earn-out aftale og/eller en vurdering af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt earn-out aftale, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk