Som arbejdsgiver er der pligt til at indberette alle de oplysninger der fremgår af hver medarbejders lønseddel til E-indkomst hos SKAT ved hver lønkørsel. På baggrund af denne indberetning opkræves løbende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag hos virksomhederne, samt oplysninger til brug for hver medarbejders årsopgørelse og dermed lønmodtagernes årlige opgørelse af restskat/overskydende skat.