Due diligence betyder noget i retning af fornødne undersøgelser. Due diligence udføres normalt i forbindelse med fusion eller køb af virksomhed, og er navnet på de undersøgelser der foretages inden fusion eller køb af virksomhed gennemføres.

Normalt aftaler køber og sælger en pris for virksomheden, hvor prisen er betinget af at der gennemføres en due diligence uden væsentlige bemærkninger. En due diligence kan derfor i yderste konsekvens annullere en virksomhedshandel, ligesom en due diligence kan regulere prisen på virksomheden.

Ved en due diligence får køber og/eller købers rådgivere adgang til oplysninger som køber normalt ikke vil få adgang til. Forløbet er derfor normalt at køber underskriver en fortrolighedserklæring inden oplysningerne stilles til rådighed.

En due diligence skal altid tilpasses den konkrete situation, men typisk vil en due diligence omfatte følgende forhold i et eller andet omfang:

  • Finansiel due diligence, gennemgang af budgetter mv.
  • Juridisk due diligence, gennemgang af ansættelsesaftaler mv.
  • Teknisk due diligence, gennemgang af teknisk viden mv.
  • Kommerciel due diligence, gennemgang af kundegrundlag mv.
  • Strategisk due diligence, gennemgang af virksomheden stærke og svage sider mv.

Tilbud på due diligence

Overvejer du at købe en virksomhed, eller evt. at fusionere din virksomhed med en anden virksomhed, kan det klart anbefales at udføre en due diligence således du får det bedste grundlag for at vide hvad du køber. Som det fremgår ovenfor, omfatter en due diligence alle de forhold du som køber finder relevante. Da en due diligence kan omfatte stort set alt, er der i visse situationer behov for at sammensætte et team med forskellige kompetencer for at udføre en god due diligence.

Jeg har ikke alene udført due diligence som revisor for kunder, men også som økonomidirektør/CFO i en produktionsvirksomhed. Du er meget velkommen til at få et uforpligtende tilbud på din due diligence ved at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk Jeg hjælper meget gerne med hele processen, helt fra rådgivning til hvordan netop din due diligence kan udformes til den praktiske udførelse. Og er der behov for samarbejde med andre eksperter, forestår jeg meget gerne koordineringen med disse.