Der findes en lang række typer af budgetter, såsom:

  • Driftsbudget
  • Budget for aktiver og passiver
  • Likviditetsbudget
  • Etableringsbudget
  • Privatbudget

Budgetter bruges til at vise de økonomiske fremtidige konsekvenser, og budgetter bruges særligt af igangværende virksomheder og af iværksættere. Herudover bruges budgetter af private personer.

Langt de fleste igangværende virksomheder laver et samlet budget bestående af et driftsbudget, et budget for aktiver og passiver samt af et likviditetsbudget. Dette budget kan vise de fremtidige økonomiske konsekvenser ved at gøre som man plejer, men det kan også vise de forventede fremtidige økonomiske konsekvenser ved at gennemføre specifikke tiltag såsom øget fokus på salg, produktionsoptimeringer osv.

Mange igangværende virksomheder vælger først at udarbejde et såkaldt passivt budget, dvs. et budget hvor virksomheden gør som den plejer. Herefter udarbejdes aktive budgetter, hvor de økonomiske konsekvenser af bestemte tiltag belyses. På baggrund af disse budgetter træffer direktion og bestyrelse beslutning om hvilke tiltag der skal foretages. Den løbende økonomirapportering i året sammenholdes løbende med budgettet, hvorved budgettet anvendes som styringsredskab for virksomheden.

Iværksættere laver også et budget der omfatter driftsbudget, budget for aktiver og passiver samt likviditetsbudget. Hertil laver iværksættere et etableringsbudget som viser hvor mange penge der skal til for at etablere iværksættervirksomheden, og endelig kræver långiver normalt at en iværksætter også laver et privatbudget der viser om iværksætterens private økonomi hænger sammen efter påtænkt etablering af virksomhed.

Alle virksomheder bør anvende budgetter aktivt til at sætte fremtidige mål og som styringsredskab frem mod disse mål. Herudover stiger presset fra långivere for udarbejdelse af budgetter typisk i takt med at långiver bliver nervøs for om en virksomhed er i stand til at tilbagebetale de lånte penge. Eksempelvis er det ikke unormalt at der i kriseramte virksomheder udarbejdes nyt likviditetsbudget hver uge.

Bistand fra statsautoriseret revisor

Som statsautoriseret revisor kan jeg hjælpe med de talmæssige beregninger samt med opstillingen af budgetter. Herudover kan jeg udfordre de forudsætninger som et budget beregnes på baggrund af, og endelig kan jeg udtale mig om budgetter til banker mv. i en revisorerklæring på de enkelte budgetter. Kontakt mig meget gerne på kontakt@bedre-raadgivning.dk for et uforpligtende tilbud.