Et boliglån, som et realkreditlån, kan laves på mange måder. Der kan vælges:

  • Afdragsfrihed
  • Afdrag over typisk 30 år
  • Fast rente
  • Rente der tilrettes hvert år, F1
  • Rente der tilrettes hvert tredje år, F3
  • Rente der tilrettes hvert femte år, F5

Det rigtige lån afhænger af den konkrete situation. Eksempelvis er det billigst at afdrage gæld så hurtig som muligt, da der herved bliver færre år hvori der skal betales renter. Omvendt er der en grænse for hvor mange penge fra privatøkonomien man ønsker at anvende til afdrag om året, da disse penge ikke kan bruges til mad, tøj, børnehave osv. Herudover bør man være opmærksom på den risiko der følger med når man vælger hvilken type af rente man vil have. Derfor vælger mange et fastforrentet lån for at sikre sig mod fremtidige rentestigninger, mens andre derimod vælger en variabel rente, i forventning om at den korte rente som udgangspunkt er lavere end den lange rente.

Selvom et huslån / realkreditlån oftest vælges på baggrund af afdragsprofil og rentetype, bør følgende overvejelser indgå i vurdering af forskellige boliglån:

  • Låneomkostninger
  • Pris for opsigelse af lån inkl. evt. kurstab
  • Bidragssats

Låneomkostninger er den pris der skal betales for et lån når det optages, mens prisen for opsigelse inkl. kurstab er den pris det vil koste at indfri lånet i utide. Det siges at et kreditforeningslån i gennemsnit løber i 7 år, hvorefter kreditforeningslånet lægges om. Der kan være mange grunde til at lægge et boliglån om, men ofte sker en låneomlægning på baggrund af en renteændring i samfundet, hvorved restgælden og/eller fremtidig rentebetaling nedsættes ved at optage et nyt boliglån, og samtidig indbetale restgælden på det hidtidige boliglån.

Bidragssatsen er et tillæg til renten som betales til kreditforeningen eller til banken. Bidragssatsen varierer voldsomt fra lånetype til lånetype og afhænger herudover af hvor stor en del af værdien på et hus der belånes. Herudover kan bidragssatsen normalt ikke fastlåses. Det betyder, at selvom man vælger et fastforrentet lån har man en risiko for reelt at betale mere i fremtiden, da långiver kan vælge at hæve bidragssatsen.

Uvildig rådgivning om boliglån

Som det fremgår, er der en række forhold der indgår i valg mellem forskellige boliglån. Herudover bør man ved valg af boliglån samtidig tage hensyn til eksempelvis strategi for pensionsopsparing mv. Du er meget velkommen til at få et uforpligtende tilbud på uvildig rådgivning om boliglån, privatøkonomi mv. ved at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk Jeg er statsautoriseret revisor og aflønnes ikke efter hvilket boliglån du vælger. Min opgave er at give dig et overblik over de enkelte boliglån, hvorved du kan vælge det boliglån der er det bedste for netop dig.