Bøder gives ved lovbrud, og da lovbrud ikke karakteriseres som normal driftsrisiko, er der som udgangspunkt aldrig skattemæssigt fradrag for bøder.