Der findes en lang række områder i skatteretten hvor skattelove, skatteafgørelser mv. kan fortolkes på flere måder. I disse situationer er der en risiko for at en virksomhed foretager sig et eller andet som virksomheden tror er skattemæssigt korrekt, men som det viser sig at SKAT mener er forkert.

I disse skattemæssige gråzoner kan det være en stor fordel for en virksomhed at indhente et bindende svar. Et bindende svar indhentes ved at beskrive det som virksomheden overvejer at gøre, inden virksomheden gør det. Denne beskrivelse indsendes til SKAT sammen med alle relevante oplysninger, som herefter giver et skriftligt svar der viser hvad SKAT mener er de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af det som virksomheden overvejer at gøre. Dette svar binder SKAT i op til 5 år – deraf navnet bindende svar. Det betyder, at hvis virksomheden har fået et bindende svar og bagefter gennemfører nøjagtigt det som SKAT har udtalt sig om indenfor den frist SKAT har givet, så er SKAT tvunget til at vurdere de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser som beskrevet i det bindende svar.

Assistance med bindende svar

Ønsker du hjælp til at indhente bindende svar, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk for et uforpligtende tilbud inkl. det gebyr som SKAT opkræver ved hvert bindende svar.