Når man som bestyrelsesmedlem modtager bestyrelseshonorar, skal dette bestyrelseshonorar beskattes. Er bestyrelsesmedlemmet advokat, og er bestyrelseshonoraret optjent på baggrund af et ansættelsesforhold i et advokatfirma, har bestyrelsesmedlemmet mulighed for at lade bestyrelseshonoraret beskatte i advokatfirmaet. For øvrige bestyrelsesmedlemmer beskattes bestyrelseshonorar som personlig indkomst.