Den absolut billigste revisorerklæring til et regnskab, er en erklæring om assistance med opstilling. Denne revisorerklæring sikrer virksomhedsejeren at regnskabet er opstillet korrekt, men denne revisorerklæring giver ingen sikkerhed for at tallene i regnskabet er rigtige. Se mere om revisorerklæringer under revision.