En arbejdspladsvurdering udformes normalt som et anonymt spørgeskema, hvor medarbejderne svarer på en række spørgsmål om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De enkelte virksomheder vælger selv hvordan de vil udføre deres arbejdspladsvurdering, men det er dog et krav at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer medtages.

En arbejdspladsvurdering vil typisk omhandle både fysisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø. For kontoransatte vil der derfor normalt være spørgsmål relateret til:

  • Belysning
  • Støj
  • Støv
  • Hjælpemidler, såsom indstilling af skrivebord og stol
  • Mobning

Listen er ikke udtømmende.

Den seneste arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig på virksomheden, og senest hvert 3. år skal der gennemføres en ny arbejdspladsvurdering.