Et anpartsselskab er en juridisk person. Det medfører bl.a.:

·  Anpartsselskabets økonomi og anpartshaverens økonomi skal opdeles

·  Anpartsselskabet skal aflægge en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

·  Anpartsselskabet beskattes særskilt

·  Anpartsselskabet må ikke udlåne penge til anpartshaveren

·  Anpartsselskabet må udbetale løn til anpartshaveren der svarer til den arbejdsindsats anpartshaveren yder

·  Anpartsselskabet må udlodde forsvarligt udbytte til anpartshaveren

·  Medmindre anpartshaveren kautionerer for anpartsselskabets gæld, hæfter anpartshaveren ikke for anpartsselskabets gæld

·  Anpartshaveren skal sørge for at kapitalberedskabet i anpartsselskabet altid er forsvarligt

·  Ledelsen i anpartsselskabet udføres af en direktør, evt. suppleret med en bestyrelse eller et tilsyn

·  Et anpartsselskab kan have én eller flere fysiske og/eller juridiske personer som ejer

Startkapitalen i et anpartsselskab er 50.000 kr., hvilke kan bestå af kontanter eller af aktiver som apportindskydes.