Indbetaling til alderspension giver ikke nogen form for fradrag. Til gengæld beskattes udbetaling fra en alderspension ikke. Udbetaling kan ske over 1 – 15 år.

Formålet med at indbetale på en alderspension er at afkast af en pensionsopsparing beskattes med en forholdsvis lav sats. Der er derfor et loft på hvor meget der kan indbetales til alderspension hvert år, og dette loft reguleres hvert år.