Juridisk er et aktieselskab et afgrænset objekt. Det betyder eksempelvis:

·         Aktieselskabets økonomi og aktionærens økonomi må ikke blandes sammen

·         Hvert år skal aktieselskabet indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som herefter offentliggør aktieselskabets årsrapport

·         Opgørelse af skat og moms sker direkte i aktieselskabet og ikke hos aktionæren

·         Der må ikke foretages udlån fra aktieselskabet til aktionæren

·         Aktionæren kan aflønnes på markedsvilkår fra aktieselskabet

·         Der kan udloddes udbytte til aktionæren fra aktieselskabet

·         En aktionær, som ikke har stillet kaution, hæfter ikke for aktieselskabets gæld

·         En aktionær er ansvarlig for at der er et forsvarligt kapitalberedskab i aktieselskabet

·         Ledelsen i et aktieselskab består af en direktion og af en bestyrelse eller af et tilsyn

·         Et aktieselskab kan ejes af en eller af flere aktionærer, og en aktionær kan både være en fysisk person og en juridisk person

For at lave et aktieselskab skal der indskydes 500.000 kr. Indskud kan ske i kontanter og i apportindskud af aktiver.

Et aktieselskab er det selskab med begrænset hæftelse der har den højeste selskabskapital, og dermed er et aktieselskab det kapitalselskab der giver leverandører og långivere den største sikkerhed for at de ikke mister penge på aktieselskabet, da risikoen for at aktieselskabet går konkurs må antages at være mindre end den tilsvarende risiko for konkurs i et iværksætterselskab. Derfor kan aktieselskaber, i forhold til iværksætterselskaber, ofte opnå større lån til lavere renter fra banker og længere kredittid fra leverandører.