Ved en aktieombytning bytter man de aktier man har i et driftsselskab med aktier i et holdingselskab, og dette holdingselskab ejer herefter datterselskabet. Ved en aktieombytning opnår man derfor et holdingselskab. Fordelen ved at lave et holdingselskab er bl.a., at man kan opspare overskuddet fra driftsselskabet i holdingselskabet, og senere kan holdingselskabet sælge datterselskabet skattefrit. Et holdingselskab kan dermed ende som en reel pengetank, hvorfra ejeren hvert år kan udlodde aktieudbytte til sig selv. Mange anvender derfor deres holdingselskab som et supplement til deres pensionsopsparing.

Man behøver dog ikke at lave et holdingselskab ved brug af aktieombytning. I stedet kan man lave et holdingselskab ved tilførsel af aktiver, og såvel aktieombytning som tilførsel af aktiver kan ske skattepligtigt eller skattefrit. Hvilken model der er mest hensigtsmæssig afhænger af den konkrete situation.

Hjælp til aktieombytning

Ønsker du tilbud på aktieombytning eller erhvervsrådgivning i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk