Nedenfor vises de væsentligste regler i hovedtræk. Der gælder derfor flere regler end de her viste, eksempelvis gælder der særlige regler for mellemholdingselskaber. Mellemholdingselskaber er selskaber der har til hensigt at de enkelte aktionærer opnår en ejerandel på mindst 10%.

Aktieindkomst består af udbytte samt af gevinst/tab på aktier.

Aktieudbytte

Aktieudbytte i et selskab behandles forskelligt afhængigt af hvor stor en ejerandel selskabet der modtager aktieudbyttet har i det selskab der udlodder aktieudbyttet.

I selskaber hvor det modtagende selskab ejer mindst 10% af aktierne, er der tale om et datterselskab eller om et koncernselskab. Dette aktieudbytte er skattefrit.

Aktier i selskaber hvor det modtagende selskab ejer mindre end 10%, er porteføljeaktier.  Dette aktieudbytte medregnes fuldt ud i den skattepligtige indkomst når udbyttet kommer fra børsnoterede porteføljeaktier. Aktieudbytte fra unoterede porteføljeaktier medregnes dog alene med 70% i den skattepligtige indkomst.

Aktieavance

Aktieavance opgøres som udgangspunkt efter lagerprincippet, men selskabet kan vælge at følge realisationsprincippet i stedet. Herudover beskattes aktieavance på datterselskabs- og koncernaktier samt unoterede porteføljeaktier ikke, ligesom der ikke gives skattefradrag for tab på disse aktier. Derimod beskattes avance på børsnoterede porteføljeaktier. Tab på børsnoterede porteføljeaktiver giver skattefradrag når lagerprincippet anvendes, mens tab på børsnoterede porteføljeaktier kan fratrækkes nu eller senere i realiserede aktieavancer på børsnoterede porteføljeaktier hvis selskabet anvender realisationsprincippet.

Hjælp til aktieavance for selskaber

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til aktieavance for selskaber er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk