Aktieindkomst er indkomst af aktier i aktieselskaber, mens anpartsindkomst er indkomst af anparter i anpartsselskaber. Aktieindkomst og anpartsindkomst er derfor reelt det samme, og derfor beskattes anpartsindkomst som aktieindkomst.

Aktieindkomst, der omfatter aktieudbytte samt tab og gevinst på køb og salg af aktier, behandles forskelligt afhængigt af om modtager er en fysisk person eller et selskab.

Hjælp til anpartsindkomst og aktieindkomst

Ønsker du hjælp til aktieavance er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk for et uforpligtende tilbud.