Erhvervsvirksomheder pålægges et årligt gebyr, fordi de har adgang til genbrugsstationerne. Under visse forudsætninger er der dog mulighed for at undgå dette gebyr, eksempelvis ved at erhvervsvirksomheden kan fremsende dokumentation for at deres omsætning for det seneste regnskabsår er mindre end 300.000 kr.