I et generationsskifte eller lignende hvor der skal optages en medejer, og hvor denne nye medejer ikke har en tilstrækkelig stor opsparing til at betale det som aktierne koster, kan man anvende modellen med A- og B-aktier. Modellen går ud på at køberen forhøjer egenkapitalen i selskabet med B-aktier til en for lav pris. Til gengæld får B-aktierne ikke udbytte før A-aktierne har fået et udbytte der svarer til det beløb køberen betalte for lidt for B-aktierne, inkl. renter. Når denne værdi er udloddet som udbytte, omdannes B-aktierne til A-aktier. Det bemærkes dog, at der aldrig må udloddes større udbytte end hvad der er forsvarligt. Det betyder, at selvom der ved opgørelsen af den forlods udbytteret er udarbejdet forventninger til størrelsen på udbytte i de kommende år, må der ikke udloddes disse forventede udbytter hvis det ikke er forsvarligt henset til faktisk indtjening mv.

Den oprindelige ejer forbliver ejer af firmaet. Dog vil den oprindelige ejers andel af firmaet blive udvandet med de aktier den nye medejer forhøjer egenkapitalen med.

Når den nye medejer ikke er i familie med den oprindelige ejer, antages det normalt at den nye medejer ønsker at betale så lidt som muligt for aktierne, mens den oprindelige ejer ønsker at den nye medejer betaler så meget som muligt for de nye aktier. Udgangspunktet er derfor at den pris som køber og sælger aftaler, er markedsprisen. Målet med modellen med forlods udbytteret er ikke at begunstige hverken den oprindelige ejer eller den nye medejer, men blot at lette finansieringen for den nye medejer. Derfor godkender SKAT normalt den værdi som den oprindelige ejer og den nye medejer bliver enige om. Det kan eksempelvis være at den oprindelige ejer ønsker en meget høj pris, men hvor der dog opnås en enighed om at den forlods udbytteret bortfalder senest efter et antal år – uanset om det har været muligt at udlodde tilstrækkeligt udbytte eller ej.

Er den nye medejer derimod eksempelvis barn af den oprindelige ejer, skal størrelsen på den forlods udbytteret opgøres efter bestemte regler.

Bindende svar

Det anbefales altid at indhente bindende svar ved brug af modellen med aktier med forlods udbytteret.

Hjælp til A/B-aktier / aktier med forlods udbytte

Ønsker du tilbud på hjælp med overdragelse ved brug af A/B-aktier er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk