Langt de fleste danske virksomheder skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven er bygget op således at jo større en virksomhed eller et firma er, jo større bliver kravene til virksomhedens regnskab.

Formålet med årsregnskabsloven er at regnskaber skal udvise et retvisende billede, således regnskabsbruger kan bruge regnskabet som beslutningsgrundlag. For at opnå et retvisende billede indeholder årsregnskabsloven nogle grundlæggende forudsætninger, eksempelvis:

  • Klarhed – årsrapporten skal opbygges på en klar og overskuelig måde, og det fremgår af årsregnskabsloven hvordan årsrapporten skal opstilles
  • Substans – reelt indhold frem for formaliteter uden indhold
  • Væsentlighed – alle forhold skal med, medmindre forhold alene, eller forhold i en sammenlignelig gruppe tilsammen, er uvæsentlige
  • Going concern – medmindre driften ikke forventes at fortsætte, skal indregning og måling ske under forudsætning af fortsat drift
  • Neutralitet – uanset om et væsentligt forhold er positivt eller negativt, skal forholdet medtages i årsrapporten
  • Periodisering – indregning skal ske i de perioder forholdet vedrører, uanset i hvilken periode betaling sker
  • Konsistens – ensartede forhold skal indregnes ensartet i årsrapporten
  • Bruttoværdi – hver transaktionstype vises for sig, dvs. der må ikke modregnes i andre transaktionstyper
  • Kontinuitet – primobalancen skal stemme til virksomhedens ultimobalance for sidste regnskabsperiode, og indregning mv. skal ske efter de samme principper fra år til år

Hjælp til årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven indeholder en lang række detaljerede bestemmelser om hvordan netop dit regnskab skal udarbejdes. Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til udarbejdelse af regnskaber eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk

Jeg er statsautoriseret revisor og partner i RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er et landsdækkende revisionsfirma, og sammen med mine kolleger hjælper jeg virksomheder i forskellige brancher i hele landet.