En årsrapport, et årsregnskab eller blot et regnskab, er en opgørelse der bl.a. viser indtjeningen og den finansielle stilling i en virksomhed eller i et firma. For visse virksomheder, såsom aktieselskaber og anpartsselskaber, er årsrapporten offentlig tilgængelig, mens personligt drevne virksomheder, som de fleste interessentskaber, ikke har offentligt tilgængelige årsrapporter.

En årsrapport eller et regnskab bruges typisk først og fremmest af virksomheden selv til at holde styr på hvordan det går, da et regnskab viser de faktiske økonomiske konsekvenser af de aktiviteter virksomheden udfører i dagligdagen. Herudover anvendes finansiel og økonomisk rapportering eksempelvis af kreditorer til at vurdere kreditværdighed og af konkurrenterne til benchmarking samt til at vurdere styrkeforhold.

Hjælp til regnskaber

En årsrapport skal udarbejdes efter en såkaldt begrebsramme. Denne begrebsramme er for danske firmaer og virksomheder typisk årsregnskabsloven, men børsnoterede kapitalselskaber mv. skal følge IFRS. Den begrebsramme der anvendes, fortæller hvordan de regnskabsmæssige poster skal behandles.

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til indregning, måling og/eller opstilling af regnskaber, er du meget velkommen til at kontakte mig på kontakt@bedre-raadgivning.dk Jeg er statsautoriseret revisor og sammen med mine kolleger i RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab assisterer vi dagligt med udarbejdelse af regnskaber for en lang række virksomheder i forskellige brancher. Vi hjælper også gerne med indberetning af årsrapport via XBRL, der er et krav fra myndighederne.